BIO
MARKT

The food Hub

The Food Hub biedt een ruime selectie bioproducten aan in bulk. The Food Hub wil een sociale, ecologische en economisch duurzame voedselketen uitbouwen.
Opmerkelijk bij The Food Hub is de transparantie van de prijzen: de prijslabels geven duidelijk aan hoeveel van de prijs naar de producenten gaat, hoeveel naar transport en opslag, en hoeveel naar The Food Hub.

KLEINE PRODUCENTEN EN ZERO-WASTE

The Food Hub steunt op een verregaande samenwerking met Belgische en Europese boeren, die de regeneratieve (en dus niet alleen biologische) landbouw bedrijven met sociaaleconomische- en milieudoelstellingen.
The Food Hub staat voor een transparante en dynamische voedseleconomie, gebaseerd op de principes van eerlijke handel, en zero-waste.
The Food Hub werkt samen met Atelier Groot Eiland in Molenbeek dat mensen die het behoorlijk moeilijk hebben op de gewone arbeidsmarkt, echte kansen geeft.